Вход

Галерия

Дарения

  • Currency:
  • by Studio 42

История

Share

Библиотеката в Карлово съществува като част от читалището от самото му създаване до октомври 2011 година, след като се преобразува в Общински културен институт – Общинска библиотека. Нейните основи са поставени през 1861 година от известния карловски учител Брайко х. Генов с няколко книги и абонамент на в. „Дунавски лебед” и в. „Гайда”. Пак той осъществява идеята си да събере чрез дарителство повече книги и да ги раздава на желаещите. Така възниква карловската библиотека – една от първите обществени библиотеки в България.

 През дългогодишната и дейност в ново време неколкократно наименованието и щатът на библиотеката са променяни съобразно разширяване на обхвата  и обогатяването на функциите й. От началото на 1976 год. тя е със самостоятелен щат и бюджет по предложение на Комитета за култура. През 1979 година библиотеката има 8 щата. През 1982 г.  Общинският съвет за култура я определя като Централна общинска библиотека с методически функции за общината. По това време тя разполага с Отдел за възрастни, Детски отдел, Читалня, Отдел за комплектуване и обработка; към нея функционират два филиала – в кв. Сушица и в източната част но града; разкрита е дейност Централизирано комплектуване, а малко по-късно е обособен и Отдел „Изкуство”. След няколко години филиалът в рамките на града е закрит, а Централизираното комплектуване съществува до 2000 година.

 В края на 2000 година в библиотеката са работили 7 библиотечни специалисти – 4 на щат към Община Карлово /като градска библиотека/ и 3 – на щат към читалище „Васил Левски”. С цел по-доброто финансово осигуряване и организация на библиотечната дейност и премахване различията в заплащането на щатовете от 01.01.2001 година трите читалищни щата са прехвърлени към Община Карлово. Оттогава библиотеката функционира като поделение на Общината – функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”, група „Култура”, дейност „Градски библиотеки”. Дейността и се финансира изцяло от Община Карлово от местни приходи. 

  Общинска библиотека - Карлово се помещава в северното крило на сградата на НЧ „Васил Левски-1861г.”, което е предвидено за библиотека още в плановете за строителство на сградата. Разполага с помещения с обща площ 511 кв. м. /заедно с филиала – 47 кв.м./. Фондът наброява около 68000 библиотечни документа, библиотеката обслужва около 1500 читатели, чиито посещения годишно възлизат на около 27000, а заетите библиотечни документи наброяват около 50000 на година. През 2004 година е поставено началото на автоматизация на библиотечните процеси, понастоящем в библиотеката функционира локална мрежа от 5 компютърни конфигурации, успоредно с традиционния се поддържа и електронен каталог. От 2009 година библиотеката разполага и с Интернет каталог. Карловската библиотека бе одобрена и включена в Етап 2009 на Програма „Глобални библиотеки – България”, спонсорирана от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”. С цялостната си  културна и информационна дейност Общинска библиотека, трябва да се утвърди като действен център на социалния живот, образованието и просветата за населението на общината.

Общинска библиотека – Карлово да носи името на бележития възрожденец и борец за чистота на българския език, карловецът д-р Иван Богоров. Това приеха единодушно общинските съветници на 26 октомври 2017 г. на редовно заседание на ОбС - Карлово. Решението се взима в навечерието на 1 ноември – Ден на народните будители по предложение на Дружеството на българските писатели – Карлово.

Общинска библиотека „Д-р Иван Богоров” - Карлово е активно действаща институция, която предоставя на своите ползватели достъп до знание и информация. Като осигурява надеждно и достъпно библиотечно и информационно обслужване, тя подкрепя официалното и неформално образование. Чрез  дейността си убедително защитава своята важна роля на обществено пространство и център на културно развитие за общността.

Share